Nr. 1-2 /2016 - 4

Articolul oferă o scurtă cercetare reînnoită a ritualurilor funerare într-un sat din România locuit de unguri de confesiune romano-catolică. De la încheierea studiului de teren, realizat în 2003 şi 2004, construirea unei case funerare şi apariţia unor întreprinderi locale ce oferă servicii complete pentru recepţiile funerare au adus schimbări considerabile în desfăşurarea ritualurilor funerare. Rituri ce în mod tradiţional erau desfăşurate acasă au fost mutate în sfera publică, iar sarcini în mod tradiţional îndeplinite de persoane aflate în diferite legături sociale cu familia persoanei decedate au fost în mare parte preluate de sectorul de servicii. Cum riturile funerare se întrepătrund într-un mod complex cu credinţe şi valori culturale şi cu organizarea relaţiilor sociale, aceste schimbări sunt mai mult decât simple modificări tehnice. Concentrându-se pe modul în care locuitorii au reacţionat la schimbările ce le-au fost impuse, prezentul studiu subliniază felul în care aceştia acţionează în direcţia construirii unei dimensiuni rituale a vieţii.

     Cuvinte-cheie: ritualuri funerare, modernizare, schimbare rituală, adaptare.

 

Intreg articolul