Nr. 1-2 /2016 - 6

Studiul de faţă propune o panoramare generală a concepţiei demonologice şi a înţelegerii exorcismelor aşa cum au fost acestea dezvoltate înăuntrul tradiţiei romano-catolice. Lucrarea analizează aspectele culturale şi tradiţiile de gândire asociate acestor fenomene, precum şi structurile de credinţe care au alcătuit mentalitatea colectivă a creştinismului timpuriu şi mai apoi al celui romano-catolic. În abordarea acestor fenomene, lucrarea subliniază importanţa demitizării demonologiei şi a exorcismelor prin recurgerea la o metodologie de cercetare de factură calitativă, prin intermediul căreia pot fi evidenţiate şi înţelese aspectele centrale ale acestor două fenomene îngemănate în cadrele doctrinare ale romano-catolicismului.

Cuvinte-cheie: mentalităţi, imaginar, religie, demonologie, exorcism, creştinism.

Intreg articolul