Nr. 1-2 /2016 - 8

Articolul îşi propune ca, pe baza unei analize de tip statistic, să ofere cititorului o privire generală asupra evoluţiilor şi tendinţelor survenite de-a lungul unei întinse perioade de timp (1859–2011), în structura sistemului confesional din România. Conform datelor Recensămintelor din 1992, 2002 şi 2011, Biserica Ortodoxă continuă să fie biserica majoritară, reprezentativă a românilor, dar totodată, trebuie menţionată şi tendinţa de diversificare a opţiunilor religioase ale românilor, în consens cu influenţele secularizării şi globalizării.

    Cuvinte-cheie: afiliere confesională, congregaţii religioase, culte, secte, asociaţii religioase.

 

Intreg articolul