Nr. 1-2 /2017 - 8

Sistemul bunăstării, dezvoltat în ţările nordice după cel de-al Doilea Război Mondial, ca model nordic al bunăstării, constituie rezultatul firesc a 40 de ani de reforme. Modelul îşi are originea intelectuală în Marea Britanie a anilor 1930–1940. Ideile lordului John Maynard Keynes despre o politică economică proactivă, precum şi cercetarea Lordului Beveridge privitoare la statul bunăstării constituie doi piloni ai săi. Modelul este ameninţat, în prezent, de ideologia şi reglementările neoliberale ale Uniunii Europene.

     Cuvinte-cheie: modelul nordic al statului bunăstării, europenizare, schimbare instituţională, ameninţări externe, neoliberalism.  

 

Intreg articolul