Nr. 1-2/2019

REVISTA ROMÂNĂ DE

SOCIOLOGIE

Anul XXX · Nr. 1–2 · 2019

 

S U M A R

 

ISTORIA SOCIOLOGIEI

ADELA ŞERBAN, Teoria morfologiei comunitare. Patru scheme analitice

MIGRAȚIA ECONOMICĂ ‒ TENDINȚE 

DOREL ABRAHAM, MARIN BURCEA, OCTAV MARCOVICI, IONELA ȘUFARU, Aspects of the Romanian Migrants’ Motivation. Qualitative Research (Aspecte ale motivației migranților români. O abordare calitativă)

COMUNICARE ȘI SOCIETATE

ILEANA ROTARU, Media Pedagogy: Challenges of an Interdisciplianry Research Field in Social Sciences (Pedagogia media: un domeniu interdisciplinar al științelor sociale)

CRISTINA LEOVARIDIS, ILEANA RĂCHITĂ, Storytelling în agențiile de publicitate – o cercetare calitativă

DANA MIHAELA RADU, Mediatization of Public Controversies in The Romanian Online Press: “The Religious Education Class” (Practici de mediatizare a controverselor în discursul presei online: „ora de religie”)

CENTENARUL MARII UNIRI

MARIAN PETCU, Presa partidelor politice din România în perioada 1918‒1930. Schiță istorică

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

A 13-a Conferință a grupului de lucru Anul ritual din cadrul Societății Internaționale pentru Etnologie și Folclor (SIEF), 7–9 noiembrie 2018, București (Manuela Gheorghe)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ANTON GOLOPENȚIA (2018). Opere complete, vol. III, Literatură, estetică și filosofie, ediție alcătuită și adnotată de prof. dr. Sanda Golopenția, București: Editura Enciclopedică, 806 p. (Irina Stahl, Manuela Gheorghe); Elena Zamfir, Iuliana Precupeţu (coord.). Calitatea vieţii. Un proiect pentru România (2018). Bucureşti: Editura Academiei Române, 415 p. (Dan Banciu); ALINA BÂRGĂOANU. (2018). #Fakenews. Noua cursă a înarmării. București: Editura Evrika, 252 p. (Valeriu Frunzaru)

 

 

 

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXX, nr. 1–2, p. 1–176, Bucureşti, 2019

                                                                         

                                                                      Creative Commons License

                                                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND