Nr. 1-2/2019 - 3

REZUMAT

OBIECTUL DE CERCETARE AL PEDAGOGIEI MEDIA: PROVOCĂRILE UNUI DOMENIU INTERDISCIPLINAR AL ȘTIINȚELOR SOCIALE

Lucrarea de față pune în discuție o nouă perspectivă interdisciplinară a științelor sociale, cea a domeniului de cercetare al pedagogiei media, încadrată la intersecția dintre științele comunicării, sociologie și științele educației. Pedagogia media este analizată într-o manieră comparative cu educația media și alfabetizarea media, încercându-se delimitări conceptuale. În acest sens, argumentele noastre se referă la faptul că pedagogia media nu cuprinde doar simple structuri ale alfabetizării, ci și aspecte practice ale utilizării efective a mediei în relație cu practicile consumului mediatic cotidian. Articolul abordează dimensiunea interdisciplinară a domeniului, având ca punct de plecare studii și tipuri de cercetări efectuate în România, referitoare la practicile de consum media în rândul tinerilor, relevând totodată teme de cercetare emergente pentru fundamentarea analitică și empirică a domeniului.

Cuvinte-cheie: noi tehnologii de informare și comunicare, pedagogie media, alfabetizare media, consum media, media și viața cotidiană.

Intreg articolul