Nr. 1-2/2019 - 4

 

REZUMAT

 

 

                Articolul de față abordează storytelling-ul ca formă de manifestare a culturii organizaționale în cadrul organizațiilor din sectorul publicitate-marketing, pornind de la o trecere în revistă a teoriilor clasice în domeniul culturii organizaționale în general, continuând cu o imagine teoretică asupra storytelling-ului în organizații și asupra agențiilor de publicitate ca organizații bazate pe cunoaștere. Ulterior, lucrarea se va centra pe o cercetare de teren calitativă utilizând tehnica interviului, pentru a identifica specificul storytelling-ului în organizațiile din sectorul marketing-publicitate, cât și a diferențelor care apar în interiorul acestui sector în funcție de dimensiunea agențiilor, sursa capitalului și natura activității acestora. Au fost realizate interviuri cu manageri și angajați din șase companii, diferite între ele ca număr de angajați, ca sursă a capitalului și ca obiect de activitate, în scopul unei analize cât mai obiective.

Cuvinte-cheie: storytelling, agenții de publicitate, cultură organizațională.

Intreg articolul