Nr. 1-2/2019 - 5

 

REZUMAT 

PRACTICI DE MEDIATIZARE A CONTROVERSELOR ÎN DISCURSUL PRESEI: „ORA DE RELIGIE”

Articolul analizează construcţia mediatică a controverselor publice în presa românească, pornind de la problema predării educaţiei religioase în şcoli („Ora de religie”). Situăm această cercetare în literatura referitoare la media şi religie, privilegiind paradigma mediatizării (Hjarvard, 2013; Lundby, 2014) în relaţie cu „noua vizibilitate a religiei” (Hjelm, 2015). Pe baza unui design metodologic care include analiza de conţinut şi elemente din analiza critică a discursului, studiul evidenţiază dinamica acestei controverse în două ziare generaliste în perioada 2013–2017. Studiul identifică în discursul presei mai multe categorii de teme recurente referitoare la religie şi demonstrează modul în care unele dintre aceste teme au fost recontextualizate şi utilizate ca strategii de argumentare în cadrul specific al controversei. Rezultatele acestei cercetări sunt interpretate din perspectiva rolului mediei la construcţia spaţiului public şi a „noii vizibilităţi” a religiei în discursul mediatic din România.

Cuvinte-cheie: controversă, discurs mediatic, noua vizibilitate a religiei, spaţiu public

Intreg articolul