Nr. 1-2/2019 - 6

REZUMAT

În studiul de față prezint o sinteză a evoluției presei partidelor din România. Nu este o istorie a ideilor politice, nici un inventar complet al publicațiilor seriale editate de entitățile politice, mai ales că numeroase publicații nu au fost asumate politic. Unele periodice neasumate explicit erau prezentate în termeni de tipul „de nuanță liberală” sau „de orientare liberală” ș.a.m.d., aceste eschive meritând o cercetare distinctă. De obicei, „patronajul”, identificabil la nivelul subtitlului și al diverșilor descriptori care țin de conținut (adesea, de semnăturile autorilor) ne permit să calificăm o publicație periodică drept politică sau nu. În acest caz, am luat în considerare informația din subtitlu, pentru a stabili apartența la o partid politic. Limitele abordării de față țin atât de volumul foarte mare de ziare și reviste, cât și de diversitatea partidelor, fuziunilor ș.a.m.d., ceea ce ne-a constrâns la selecție. Cercetarea de față vine să suplinească un gol – cel al radiografiilor sectoriale, în egală măsură interesante pentru istoria comunicării, istoria politică, economică, precum și pentru cea socială, în spațiul românesc.

Cuvinte-cheie: partide politice, presă politică, România, istorie.

Intreg articolul