Nr. 3-4 /2017 -4

Studiile realizate în rândul elevilor de liceu abordează în general predictorii individuali și sociali ai performanței școlare și rar propun măsuri care ar trebui luate la nivelul politicilor naționale în domeniul educației. În același timp, politicile publice țin în mică măsură cont de rezultatele cercetărilor empirice. În acest context, articolul analizează rezultatele unui sondaj național (N=2624) realizat în 2011 pe elevi de liceu cu privire la factorii individuali și sociali care determină performanța școlară. Rezultatele bazate pe analiza de regresie arată că prezența la ore și genul sunt cei mai importanți predictori ai performanței școlare, urmați de nivelul de educație al părinților și de tipul de învățământ frecventat de elevi (de zi sau seral). Alți factori sunt legați de migrația părinților și comportamentul colegilor. Aceste rezultate stau la baza unor recomandări pentru politici publice în educație. 

Cuvinte-cheie: performanță școlară, învățământ liceal, predictori individuali, predictori sociali, politici publice.

Intreg articolul