Nr. 3-4/2017

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVIII, Nr. 3–4 2017

S U M A R

EVOLUŢII ÎN CADRUL INDUSTRIILOR CREATIVE

CRISTINA LEOVARIDIS, MONICA BAHNĂ, Aspects Regarding Virtual Reality as

Innovation in Creative Industries (Aspecte privind realitatea virtuală ca inovare în

industriile creative)

ALINA DOLEA, Exploring the Evolution of Public Relations in Post-Communist Romanian

Book Publishing Industry: a Historical and Sociological Approach (Evoluţia relaţiilor

publice în industria cărţii din România postcomunistă: o abordare istoric-sociologică

exploratorie)

STATISTICI ALE MIGRAŢIEI

SORIN NEGRUŢI, Cetăţenie şi migraţie în România în perioada 1865–1938

EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL ACTUAL EVALUĂRI ŞI PERSPECTIVE

VALERIU FRUNZARU, NICOLETA CORBU, High School Pupils’ Performance in

Romania: Individual and Social Predictors (Performanţa şcolară a elevilor de liceu din

România: predictori individuali şi sociali)

ASPECTE ALE VIEŢII RELIGIOASE ÎN ROMÂNIA DE ASTĂZI

NATANAEL BIŢIŞ, De la marginalitate la normativitate. Convertirea unei comunităţi rome

la penticostalism

ABORDĂRI SOCIOLOGICE CONTEMPORANE ALE GENULUI

SIMONA RODAT, De la rolurile şi identităţile de gen la modelele „doing gender” şi „undoing

gender”

COMENTARII

ANTONIO GUTIÉRREZ RESA, Tumultul vieţii cotidiene şi divertismentul cultural

(turismul) ca alternativă, în Spania de astăzi

RUXANDRA-ELENA CIOACĂ, VICTOR-ALEXANDRU BRICIU, „Lactate Brădet” –

oportunitatea unei crize bine gestionate

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

The 13th Congress of the International Society of Ethnology and Folklore (Société

Internationale d’Ethnologie et de Folklore – SIEF), Ways of Dwelling: Crisis – Craft –

Creativity, Göttingen, Germany, 26–30 March, 2017 (Al 13-lea Congres al Societăţii

Internaţionale de Etnologie şi Folclor (SIEF), Moduri de locuire: Criză – Meşteşug –

Creativitate– Göttingen, Germania, 26–30 martie 2017) (Irina Stahl)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

SOCIOLOGIA REDIVIVA, 50 de la reinstituţionalizarea învăţământului sociologic din

România, editori: Maria Voinea, Ioan Mărginean, Septimiu Chelcea, Editura

Universităţii din Bucureşti, 2016 (Zoltán Rostás); CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ.

Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii, Bucureşti,

Editura Tritonic, 2016 (Radu Baltasiu); SORIN NEGRUŢI, De la persoană la

personalitate, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016, 224 p. (Grigorie Nicola

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVIII, nr. 3–4, p. 155–334, Bucureşti, 2017

                                                           

                                                  Creative Commons License

                                                  Attribution-NoDerivs CC BY-ND