Nr. 3-4/2018

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXIX · Nr. 3–4 · 2018

S U M A R

 

IN MEMORIAM

OSCAR HOFFMAN (1930–2017) (Ion Glodeanu)

CULTURA DIGITALĂ – IMPACT SOCIAL

NICOLAE PERPELEA Tourist gaze și supererogatio fotografic – o perspectivă sociologică asupra „suvenirului fotografic”

MONICA BARBOVSCHI, BIANCA BALEA, ANCA VELICU, Peer-ing in the online Mirror: Romanian Adolescents’ Disclosure and Mutual Validation in Presentations of Self on Social Media (Privind în oglinda internetului: dezvăluirea și validarea reciprocă a adolescenților români în autoprezentarea pe rețelele online de socializare)

RELIGIE ȘI SOCIETATE

MANUELA GHEORGHE, Neafilierea religioasă în România după 1989. O abordare statistică

POLITICI SOCIALE ȘI DEVIANȚĂ

VLADIMIR-ADRIAN COSTEA, Dinamica suprapopulării şi a condiţiilor de detenţie în penitenciarele din România în perioada 1990–2017

CENTENARUL MARII UNIRI

DAN BANCIU, Problematica României întregite în dezbaterile organizate de Institutul Social Român (1921–1923)

IRINA STAHL, Henri Stahl, două generații, tatăl și fiul, în timpul Primului Război Mondial

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ZOLTÁN ROSTÁS, NICOLE SALAMON (2018). „Eu în România mă simt străin”. Vieți de imigrant în Grecia. București: Editura Eikon (Remus Gabriel Anghel); DIMITRIE GUSTI (2017). Corespondenţă. Acte şi documente. Bibliografie adnotată, coordonatori Zoltán Rostás şi Mireille Rădoi, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti (Cosmina Timoce-Mocanu)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXIX, nr. 3–4, p. , Bucureşti, 2018

 

                                                                         

                                                                      Creative Commons License

                                                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND