Nr. 3-4/2019

REVISTA ROMÂNĂ DE

SOCIOLOGIE

Anul XXX · Nr. 3–4 · 2019

 

S U M A R

 

COMUNITĂȚI TRADIȚIONALE

ILIE BĂDESCU, Communal Society and the “Dual System”. Equality and Inequality in the Carpathian Valleys (Societatea comunală și „sistemul dualist”. Egalitate și inegalitate în Văile Carpaților)

 

MIGRAȚIE ȘI MASS-MEDIA

CAMELIA BECIU, MIRELA LAZĂR, Le problème public de la migration dans l’espace médiatique roumain : campagnes de presse interactives (Problema publică a migrației în spațiul mediatic românesc: campanii de presă interactive)

 

PARENTALITATE ÎN ERA DIGITALĂ

ANCA VELICU, STEPHANE CHAUDRON, PATRÍCIA DIAS, RITA BRITO, BOJANA LOBE, Parental concerns regarding young children and digital technology. An exploratory qualitative investigation in three European countries (Îngrijorările părinților legate de folosirea tehnologiilor digitale de către copiii mici. O cercetare exploratorie calitativă în trei state europene)

 

DILEME CONJUGALE CONTEMPORANE

IULIAN APOSTU,  Uniunea consensuală – dilema unei legalizări. O abordare socio-juridică

 

COMENTARII

MĂDĂLINA MĂNDIȚĂ, The Question of Order. Eric Voegelin’s Introduction to A New Science of Sociology (Problematica ordinii. Eric Voegelin – introducere într o nouă știință a sociologiei?)

 

RESTITUIRI

IRINA STAHL, Fața nevăzută a lui Henri H. Stahl: scriitorul. Fragment dintr-un roman inedit al marelui sociolog (II)

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

PETRE ROMAN, Despre pasiune în vreme de libertate, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2017 (colecţia Cartea de memorii) (Dan Banciu)

 

 

 „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXX, nr. 3–4, p. 177–328,  Bucureşti, 2019

                                                                          

                                                                      Creative Commons License

                                                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND