Nr. 3-4/2019-1

REZUMAT

 

Studiul actual este dedicat cercetării socio-istorice a formațiunilor societale comunitarist-egalitare și a perpetuării lor în diferite zone geografice pe durate lungi, de mii de ani. Un asemenea tip de formațiune societală, bazat pe rețeaua satelor libere, a persistat pe pământul românesc, în jurul Munților Carpați, dintr-o epocă imemorială până în zilele noastre. Prin urmare, acest studiu este axat pe identificarea cauzelor continuității sale în România, in ciuda faptului că, într-un anume moment istoric, au survenit inegalitățile societale care au susținut afirmarea sistemului etatist. Cultura comunitară s-a propagat neschimbată timp de mii de ani și fenomenul acesta s-a manifestat, adeseori, sub straturile superpuse ale nomazilor cu sistemele lor de dominație, cu propriul aparat de impozitare și cu propriile lor corpuri militare. Cercetarea acestui fenomen al continuității formațiunilor comunitare egalitare, non-ierarhice și fără ranguri, în coevoluție cu ascensiunea formațiunilor ierarhice, bazate pe inegalitate, a fost principalul scop al studiului de față.

 

Cuvinte-cheie: societate comunitară, inegalitate, cultură comunitară, sistem dual, sate libere. 

 

Intreg articolul