Nr. 3-4/2019-2

PROBLEMA PUBLICĂ A MIGRAȚIEI ÎN SPAȚIUL MEDIATIC ROMÂNESC: CAMPANII DE PRESĂ INTERACTIVE

 

Articolul abordează problema publică a migrației în sfera mediatică din România, ca țară de origine, luând în considerare campania « Why don’t you come over ?» inițiată de presa online, ca reacție la dezbaterile pe tema migrației în țările de destinație. Adoptând ca premisă de cercetare dinamica discursului media cu referire la migrație, cercetarea utilizează un cadru de analiză semio-discursiv și elemente din analiza critică a discursului pentru a evidenția construcția campaniei de presă ca dispozitiv de mobilizare si angajare a publicului în calitate de co-autor al campaniei. Analitic, autorii discută conceptul de discurs și, corespunzător, contra-discurs și, relevă pe această bază, o serie de particularități socio-comunicaționale ale acestui dispozitiv media, în primul rând, caracterul său deopotrivă ludic, identitar și civic. Din acest punct de vedere, articolul demonstrează modul prin care media instituie relativ la problema migrației un câmp transnațional de relații de putere prin intermediul unor practici emergente de mobilizare a publicurilor.

 

Cuvinte-cheie: migrație, discurs, contradiscurs, spațiul public mediatic, problemă publică, câmp transnațional

 

Intreg articolul