Nr. 3-4/2019-3

REZUMAT

 

Unul dintre efectele dezvoltării și răspândirii tehnologiei digitale în societatea contemporană este acela că, încă de la naștere, copiii sunt expuși acestor tehnologii. Studiul de față își propune să identifice îngrijorările părinților în legătură cu viața digitală a copiilor lor mai mici de 8 ani. Situat, din punct de vedere teoretic, la intersecția dintre teoria mediereii parentale și teoria panicilor mediatice, studiul se bazează pe date colectate în trei țări europene (în ordine alfabetică: Portugalia, România și Slovenia), ca parte a proiectului internațional Copiii mici și tehnologiile digitale. Datele au fost culese în anul 2015, în cadrul unor vizite pe care cercetătorii le-au efectuat la locuințele familiilor cuprinse în eșantion; pentru acest articol au fost folosite datele provenite din interviurile semistructurate luate părinților.

Rezultatele arată că, atunci când este vorba despre folosirea tehnologiei digitale de către copiii lor de până în 8 ani, îngrijorările părinților sunt legate de: problemele de sănătate pe care această utilizare le-ar putea provoca copiilor, dependența de ecran, expunerea copiilor la conținuturi nepotrivite vârstei, impactul (negativ) asupra rezultatelor școlare și pierderea „adevăratei copilării” (adică a celei considerate în accepțiune non-digitală). Au fost exprimate, de asemenea, îngrijorări legate de o slabă sau neadecvată utilizare a tehnologiilor digitale, și anume excluziunea socială legate de lipsa de acces la tehnologie și necesitatea de a-l echipa pe copil cu competențele potrivite pentru un viitor digital. Dacă unele dintre aceste îngrijorări constituie ecoul panicilor mediatice, părinții din studiul nostru ajustează aceste îngrijorări propriilor situații și practicilor de mediere parentală pe care le utilizează.

 

Cuvinte-cheie: copii mici (0–8), tehnologii digitale, îngrijorări parentale, mediere parentală, panici mediatice.

 

Intreg articolul