Nr. 5-6 /2015 -2

Problema socială analizată în cadrul acestui articol este reprezentată de criminalitatea feminină în corelaţie cu sindromul Stockholm, aspect foarte puţin studiat de către criminologi, sociologi şi psihologi. În articolul de faţă m-a preocupat interpretarea rezultatelor obţinute în urma observaţiei participative, a interviului şi a chestionarului referitor la sindromul Stockholm, aplicate unui număr de 25 de femei încarcerate pentru mariticid în Penitenciarul Târguşor.

Cuvinte-cheie: femei-asasin, mariticid, violenţă domestică, sindrom Stockholm, penitenciar.

Intreg articolul