Nr. 5-6 /2015 - 6

Campaniile de presă orientate spre schimbarea politicilor sociale, organizate de televiziunile din România, au devenit din ce în ce mai vizibile în spaţiul public românesc. Articolul examinează modele de jurnalism şi teorii normative despre rolul presei într-o societate democratic, în vederea formulării unei poziţii normative din perspectiva căreia să poată fi analizat acest format media emergent. Cercetarea plasează campania de media advocacy în cadrul jurnalismului de interpretare, care urmăreşte atât să faciliteze dezbaterea democratică şi participarea cetăţenilor, cât şi reforma socială. Pe de o parte, reevaluarea unor strategii media bazate pe emoţii şi interpretarea realităţii sociale conduce, în acest cadru, la o viziune pozitivă, optimistă asupra intervenţiei campaniilor de media advocacy. Pe de altă parte, condiţiile de comercializare avansată în care funcşionează presa, precum şi de competiţie pentru reprezentare politică, îngrădesc şi transformă misiunea de schimbare asumată de televiziuni.

   Cuvinte-cheie: campanie de presă, teorii normative despre rolul presei, jurnalism de interpretare, jurnalism radical, comercializare.

Intreg articolul