Nr.3-4/2016-7

Cercetarea noastră urmăreşte gradul de reprezentare a femeilor în spaţiul academic ieşean, în primele opt decenii de activitate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Demersul analitic valorifică baza de date informatizată, realizată de colectivul Dicţionare şi Enciclopedii al Departamentului de Cercetare Interdisciplinar al universităţii ieşene (http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/catalogCD-UAIC/). Platforma cuprinde personalul didactic şi de cercetare al Universităţii, începând cu 1860, anul înfiinţării, până în 1990, şi este realizată pe baza a trei surse principale: anuarele UAIC, statele de funcţiuni ale Universităţii şi Arhivele Naţionale ale României (filiala Iaşi). Baza de date permite vizualizarea informaţiilor în funcţie de trei criterii: 1. criteriul alfabetic al numelor de persoană; 2. criteriul alfabetic al facultăţilor şi 3. criteriul cronologic. Analiza noastră vizează ponderea pe care o au femeile în cadrul personalului didactic şi de cercetare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în perioada 1860–1945, dar şi domeniile de studiu care au manifestat o deschidere mai mare în ceea ce priveşte angajarea femeilor în rândul corpului didactic şi de cercetare.

Cuvinte-cheie: diferenţe de gen, reprezentare academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, personal didactic şi de cercetare.

 

Intreg articolul