Nr.5-6/2016

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVII, Nr. 5–6 • 2016

PERPETUA (RE)ÎNTEMEIERE A SOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI (I)

Număr îngrijit de Zoltán Rostás şi Ionuţ Butoi

S U M A R

Introducere (Zoltán Rostás, Ionuţ Butoi )

DUPĂ OPTZECI DE ANI

SANDA GOLOPENŢIA, Anul 1936 în Rapsodia epistolară I. Trei aniversări

IONUŢ BUTOI, „Sociologie românească”: o invenţie strategică

ZOLTÁN ROSTÁS, Contextul cristalizării Şcolii Sociologice de la Bucureşti în anul 1936

UTOPIA CONSTRUCTIVĂ A MONOGRAFIEI 

ALINA JURAVLE, Henri H. Stahl’s Contribution to the Sociological Monographs of the Bucharest School of Sociology (Influenţa lui Henri H. Stahl asupra monografiei sociologice a Şcolii Sociologice de la Bucureşti)

CONEXIUNI EXTERNE ALE ŞCOLII

MIHAIL M. CERNEA, The First Book Presenting Romanian Sociology in the American Scholarly Literature – Robert Joseph Kerner’s Book of 1930 (Prima carte ce prezintă sociologia românească în literatura americană de specialitate – cartea lui Robert Joseph Kerner din anul 1930)

 IRINA NASTASĂ-MATEI, Eveniment academic sau interes politic? Participarea germană la lucrările Congresului Internaţional de Sociologie de la Bucureşti din 1939

 OCTAVIANA JIANU, ROXANA MIHALY, Preocupările sociologice şi istoriografice ale lui Leon Ţopa din perioada stagiului bienal la Roma

COMENTARII

ION MATEI COSTINESCU, A Commentary on the Limits of Europeanization (Un comentariu despre limitele europenizării)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

DIMITRIE GUSTI, Cronologia vieţii şi operei, Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară, 2015 (Alice Barna); MARIN DIACONU, ZOLTÁN ROSTÁS (ed.), Al XIV-lea Congres Internaţional de Sociologie din 1939, Documentar, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014 (Daniel Bur); Bucureştiul arhitecţilor, sociologilor şi al medicilor. Între proiecţii urbanistice şi sărăcie letargică. Antologie de Zoltán Rostás, Bucureşti, Editura Vremea, 2015, 167 p. (Cosmina Timoce-Mocanu); SANDA GOLOPENŢIA, Arhipelagul gustian. Contribuţii la istoria Şcolii Sociologice de la Bucureşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016 (Gabriela-Cătălina Dobrescu); BARBU ZEVEDEI, Drum şi destin printre husarii istoriei. O naraţiune bio-culturală, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2016 (Zoltán Rostás)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVII, nr. 5–6, p. 351–530, Bucureşti, 2016 

                                                                                                                                          

                                                         

                                                  Creative Commons License

                                                  Attribution-NoDerivs CC BY-ND