Nr.5-6/2016-4

În acest articol autorul analizează acţiunile şi publicaţiile conduse de Dimitrie Gusti în anul 1936, an de vârf grupurul condus de profesor. După o sinteză a evoluţiilor şi proceselor care au premers acest an, autorul descrie procesul prin care dezbaterile de seminar şi timide cercetări de teren, treptat-trepta s-a cristalizat Şcoala Sociologică de la Bucureşti (se mai denumeste şcoala monografică sau şcoala gustiană) cu toate caracteristicile unei şcoli ştiinţifice moderene. În acest context se analizează antecedentele şi înfiinţare tot în 1936 a Muzeului Satului din Bucureşti, ca part componentă al acestei şcoli. Articolul cuprinde şi o sinteză scurtă a evoluţiilor Şcolii în următori ani.

Cuvinte-cheie: ªcoala sociologicã de la București, Muzeul Satului, sociologie ruralã, Regele Carol al II-lea, Dimitrie Gusti, echipele regale studențești.

Intreg articolul