Nr.5-6/2016-7

Între 29 august şi 2 septembrie 1939 ar fi trebuit să aibă loc la Bucureşti, sub egida lui Dimitrie Gusti, cel de-al XIV-lea Congres Internaţional de Sociologie. Deşi contextul internaţional – izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial – a împiedicat în cele din urmă desfăşurarea congresului, ni s-au păstrat contribuţiile celor care urmau să participe.

Studiul de faţă îşi propune să contribuie la o mai bună înţelegere a caracteristicilor sociologiei în Germania nazistă, precum şi la o radiografiere a relaţiilor româno-germane pe tărâm sociologic în perioada vizată, prin cercetarea preconizatei prezenţe a delegaţiei celui de-al Treilea Reich la acest congres – sociologii invitaţi şi cei care în final au acceptat (sau li s-a permis) să participe, poziţia lor în sociologia germană, dar şi în aparatul instituţional nazist – şi prin realizarea unei analize de conţinut a textelor trimise la Bucureşti de către aceşti specialişti. Astfel, încercăm să surprindem în ce măsură articolele lor conţin informaţii şi consideraţii strict academice, urmare a unei cercetari solide, sau tratează tematici mai degrabă politice sau cu încărcătură ideologică.

Cuvinte-cheie: sociologie germană, ideologie nazistă, cel de-al Treilea Reich, Dimitrie Gusti, al XIV-lea Congres Internaţional de Sociologie.

Intreg articolul