Rev. 1-2/2023-2

REZUMAT

 

Sintagma „Inteligență Artificială (IA)” apare din ce în ce mai des în discuțiile despre tehnologie și societate. În consecință, comunitatea sociologică are nevoie de un cadru conceptual pentru studierea fenomenului și a simbolurilor sale. Deși există eforturi academice în acest sens, acestea tind să accentueze fragmentarea științifică apărută datorită flexibilității interpretative a IA și lipsei unui limbaj interdisciplinar accesibil. Lucrarea actuală avansează un cadru conceptual pentru cercetarea sociologică a IA bazat pe expunerea flexibilității interpretative a acestei tehnologii, definirea acesteia și analiza abordărilor sociologice existente pe subiect. Cadrul conceptual a fost dezvoltat dintr-un punct de vedere pragmatic, procesul fiind ghidat de obiectivele de a facilita monitorizarea progresului științific și orientarea noilor cercetători în domeniul Cercetării Sociologice a Inteligenței Artificiale (CSIA).

Cuvinte-cheie: sociologie, Inteligența Artificială, cadru conceptual, IA, CSIA.

Intreg articolul