Rev. 3-4-2021

REVISTA ROMÂNĂ DE

SOCIOLOGIE

Anul XXXII · Nr. 3–4 · 2021

S U M A R

 

ROLUL SOCIAL AL FEMEII ÎNTRE TRADIȚIE ȘI SCHIMBARE

CORINA PANTELIMON BISTRICEANU, Rolurile familiale tradiţionale ale femeii în literatura etnografică românească.

MARIA-SUSANA POPA, Alăptatul la sân în public între percepţie socială şi practică.

MARIAM GEVORGYAN, The Military as a Social Group: Problems Related to Women’s Inclusion (Armata ca grup social: probleme asociate includerii femeilor) 

 

INTERACȚIUNE ȘI COMUNICARE

DAN-CONSTANTIN GÎTMAN, Factori care influenţează interacţiunile sociale ale unui grup de muncitori într-o organizaţie de tip birocratic.

NELA MIRCICĂ, Intenţionalitatea în dinamica negocierii.

 

DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE

DAN BANCIU, LUCIAN ROTARIU, Devianţă, criminalitate şi control social în comunităţile rurale din România în perioada anilor 1980 şi cea postdecembristă.

 

IDENTITATE CULTURALĂ ȘI VALORI ÎN SCHIMBARE

RADU BALTASIU, Sociologie şi naţiune la Nicolae Iorga. Ce datorăm marii personalităţi?

BOGDAN RADU HERZOG, Principiile reconstrucţiei sociale a individului prin revenirea la prima materia.

 

  „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXII, nr. 3–4, p. 129–264, Bucureşti, 2021

 

                                                                        

                                                                Creative Commons License

                                                                Attribution-NoDerivs CC BY-ND