REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE 

publicaţie a INSTITUTULUI DE SOCIOLOGIE al ACADEMIEI ROMÂNE

Revista  Română de Sociologie este o resursă ştiinţifică     
valoroasă, utilă pentru toţi cei interesaţi de studiile şi cercetările întreprinse de sociologii români sau de peste hotare în diferite domenii de interes academic şi practic, publicaţia editând periodic numere cu caracter tematic, dedicate abordării noilor tendinţe sociale, economice şi culturale care caracterizează atât societatea românească în perioada post-aderare, cât şi lumea contemporană, în ansamblul său.

 

Acces liber

ROMANIAN JOURNAL OF   SOCIOLOGY 

publication of THE INSTITUTE OF SOCIOLOGY of the ROMANIAN ACADEMY

Romanian  Journal  of Sociology  is a valuable scientific resource, useful for all those  interested  in studies and research conducted  by  Romanian or foreign  sociologists in various fields of academic and practical concern. The publication periodically edits issues on special topics, focused on approaches to new social, economic and cultural tendencies that characterize both the Romanian society after accession to the European Union and the contemporary world in its whole.

 

Open access

Indexari internationale / International indexing
PROQUEST   EBSCO   DOAJ   REPEC    INDEX COPERNICUS

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL RESEARCH JOURNALS

ACADEMIC JOURNALS DATABASE

DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate.