Colegiul de redactie

Redactor şef: 

Redactor:

 

Dr. Ilie Bădescu (director al Institutului de Sociologie al Academiei Române; director al Centrului de Geopolitică al Universităţii Bucureşti); Dr. Franz-Lothar Altmann(profesor asociat Universitatea din Bucureşti, Departamentul UNESCO); Dr. Dan Banciu (cerc. şt. gradul I - Institutul de Sociologie); Dr. Camelia Beciu (profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative); Dr. Ştefan Buzărnescu (profesor - Universitatea din Timişoara); Dr. Michael M. Cernea (academician, membru al Academiei Române, profesor - George Washington University, Senior Adviser - The World Bank); Dr. Emilian Dobrescu (secretar ştiinţific al Secţiei de Economie, Ştiinţe Juridice şi Sociologie a Academiei Române); Dr. Chistian Giordano (profesor - Universitatea Fribourg, Elveţia); Ion Glodeanu (secretar ştiinţific al Institutului de Sociologie); Dr. Erich Goode (profesor univ. emerit - Universitatea de Stat din New York, Stony Brook); Dr. Martin Hauser (director al Departamentului UNESCO, Profesor Catedra de Studii Inter-culturale şi Schimburi Inter-religioase); Dr. Petru Iluţ (profesor - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca);   Dr. Michel Maffesoli (profesor - Universitatea Paris V); Dr. Sorin M. Rădulescu (membru al ,,Comitetului de Cercetare a Devianței și Controlului Social de pe lângă Asociația Internațională de Sociologie” şi al ,,Societății Române de Criminologie și Criminalistică”); Dr. Vasile Şoimaru  (Profesor la Catedra de Sociologie a Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova); Dr.Ivan Tchalakov (preşedinte al Asociaţiei Sociologilor din Bulgaria), Dr. Katherine Verdery (profesor univ. dr. docent - City University of New York).

Consultanti stiintifici: Dr. Filip Alexandrescu; Dr. Adela Serban

Culegere şi tehnoredactare: Cristiana GHIŢĂ