Nr. 1-2 /2017 - 6

În comentariul său la volumul Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului românesc, (Eikon, 2015), Emanuel Copilaș afirmă că, în ceea ce privește cauza radicalizării de extremă dreaptă manifestată în România interbelică, aș avea același tip de explicație ca Ernst Nolte. În acest scurt răspuns, arăt de ce această afirmație este o atribuire inexactă, având în vedere perspectiva istoriografică în care mă încadrez în volumul citat. Comentariile lui Copilaș redeschid, însă, o dezbatere esențială despre cauzele fascismului românesc.

     Cuvinte-cheie: fascism, Ernst Nolte, Mișcarea Legionară, conservatorism.

 

Intreg articolul