Nr. 3-4/2018 -2

Studiul explorează modul în care practicile de fotografiere modulează diverse figuri de sensibilitate etică în cadrul „întâlnirilor de turism”. După J. Urry, în interacțiunea dintre condiția de a fi turist și practicile fotografice se manifestă o autoinfluențare (self-reinforcing) în cadrul unui „cerc autosuficient al reprezentărilor” (closed circle of representation). Voiajul ar putea să devină o întâlnire etică intențională și autentică în măsura în care turistul părăsește „bula de siguranță” a spectatorului pasiv din autocar sau hotel. Dar reușește oare călătorul să scape de simulacrele de „diferență culturală” din ce în ce mai abil satisfăcute de industria turismului? În studiul de față sunt analizate mai multe tipuri de autenticitate și se construiește o tipologie a fotografiilor pe două dimensiuni analitice: strategiile enunțiative și circulația discursivă. Pe această bază poate avea loc o înțelegere mai nuanțată a acestui closed circle of representation”.

Cuvinte-cheie: sociologie vizuală, tourist gaze, fotografie, imaginar etic, supererogatio.

Intreg articolul..