Nr. 3-4/2018-6

După Unirea din 1918, noul stat român urma să-şi consolideze unitatea politică, juridică şi administrativă. În acest scop, Institutul Social Român, condus de marele sociolog Dimitrie Gusti, a organizat, între 1921–1923, o serie de conferinţe şi dezbateri publice privind noua Constituţie a României şi modul ei de funcţionare, precum şi poziţia şi rolul partidelor politice faţă de problemele sociale, economice şi culturale ale societăţii româneşti. Aceste dezbateri au reunit oameni politici, istorici, sociologi şi politologi, care au evaluat ştiinţific atât problemele sociale ale României, cât şi căile de urmat în viitorul acestei ţări. Articolul de față evidențiază marile teme abordate în dezbaterile şi prelegerile publice organizate de Institutul Social Român, precum și cadrul deliberativ în care acestea s-au desfășurat.

Cuvinte-cheie: dezbateri şi conferinţe publice, Institutul Social Român, Constituţia României, doctrine şi partide politice, probleme sociale.

Intreg articolul