Nr. 3-4/2018-7

Articolul relatează principalele experiențe trăite de cei doi Henri Stahl, tatăl și fiul, în perioada premergătoare și anii dificili ai Primului Război Mondial. Pe fondul abia schițat al începuturilor sociologiei ca știință în România, sunt trasate o serie de evenimente ce au marcat destinul viitorului sociolog Henri H. Stahl. Deși accentul este pus pe viața tatălui, ce a luat parte activ la război și a cărui emoționantă mărturie cu privire la bătălia de la Porumbacu este reprodusă în anexă, sunt descrise și o serie de evenimente marcante din viața timpurie a fiului. Printre acestea amintim primele experiențe de teren avute alături de tatăl său, în anii premergători războiului; primele contacte cu satul românesc și cu țăranii, indirect, prin jurnalele și volumele (multe de factură sămănătoristă) din biblioteca tatălui; dar și contactul ulterior direct cu acestea, prin persoana ordonanței Iordache și a soției sale Voica, țărani din satul Fălăștoaca (jud. Giurgiu). Articolul de față descrie, așadar, aspecte mai puțin cunoscute din viața sociologului Henri H. Stahl, experiențe, evenimente, întâlniri ce i-au marcat copilăria și adolescența și au avut un rol hotărâtor în evoluția sa ulterioară de cercetător al vieții rurale.

Cuvinte-cheie: Henri Stahl, Henri H. Stahl, începuturile sociologiei românești, Primul Război Mondial.

Intreg articolul