Nr. 5-6 /2017 -10

Obiectivul acestui studiu este prezentarea unui tablou al impactului social al unui risc seismic pe timp de noapte în București în rama comparativă a trei scenarii de risc: un scenariu de tip „Cutremur-1977” respectiv două scenarii de risc seismic „S-100 de ani” și „S-1000 de ani”. Pentru o asemenea evaluare comparativă au fost calculați indicii impactului social total, sectorial, durabil etc. ai celor trei scenarii de risc seismic. În partea a doua sunt examinate chestiunile legate de fundamentarea epistemologică a estimării impactului pe baza anchetelor de teren (asupra memoriei sociale a hazardelor trecute). Concluziile sintetizează un număr de aserțiuni legate de metodologia și teoria estimării impactului social al hazardelor seismice.

Cuvinte-cheie: impact social al scenariilor de risc, impact social durabil, impact sectorial, risc seismic pe timp de noapte.

Intreg articolul