Nr. 5-6 /2017 -2

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului Evaluarea riscurilor la nivel național – RO-RISK (Cod SIPOCA 30, cofinanțat prin fonduri EFS în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020), sub coordonarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență, de o echipă de experți externi (Agora East Consulting). Pentru elaborarea raportului, echipa de experți a beneficiat și de asistența organismului JASPER al COM. Raportul conține principalele activități care s-au desfășurat în cadrul proiectului pentru a îndeplini cerințele condiționalității ex-ante, în vederea accesării fondurilor europene în perioada 2014–2020, așa cum au fost acestea stabilite în cadrul Acordului de Parteneriat semnat de România cu COM. Scopul raportului a fost de a prezenta cele mai importante măsuri luate pentru dezvoltarea unui proces de evaluare sistematică a riscului la nivel național. Acest raport este primul dintr-o serie care își propune să actualizeze periodic măsurile pe linia evaluării riscurilor și să asigure o comunicare eficientă a riscului către instituțiile relevante și către populație.

Cuvinte-cheie: evaluarea riscului, condiționalități ex-ante, riscuri la nivel național.

Intreg articolul