Nr. 5-6 /2017 -4

Articolul își propune să exploreze problematica temerilor sociale dintr-o perspectivă sociologică. Prima parte a articolului aduce în discuție problematica de actualitate a capacității instituționale a statului și argumentează că temerile sociale pot fi influențate de calitatea și cantitatea capacității infrastructurale a unui stat, având în vedere faptul că percepția riscurilor depinde mai ales de istoricul instituțiilor publice în gestionarea dezastrelor naturale și tehnologice. Cea de a doua parte a articolului abordează chestiunea traumei sociale prin prezentarea evenimentelor traumatice care au pus la încercare infrastructura critică a unui stat și, astfel, abilitatea statului de a respecta contractul social și de a reproduce în mod convingător sensul cetățeniei. Ultima secțiune a articolului își propune să operaționalizeze temerile sociale și oferă o schiță de cercetare a acestora dintr-o perspectivă sociologică.

Cuvinte-cheie: temeri sociale, traumă socială, capacitatea statului, percepția riscului, sociologia temerilor sociale.

Intreg articolul