Nr. 5-6 /2017 -5

Problematica dezastrelor constituie una dintre temele interdisciplinare, de mare interes pentru oamenii de știință din întreaga lume, studiată atât în cadrul științelor exacte, cât și de către științele socio-umane. Deși, de regulă, atenția cercetătorilor se îndreaptă către aspectele cele mai vizibile, mai dramatice ale dezastrelor ‒ pierderea de vieți omenești, vătămarea corporală și distrugerile materiale ‒, afectarea psihică a indivizilor constituie deopotrivă o dimensiune definitorie a fenomenului, reprezentând rănile nevăzute și, câteodată, deosebit de adânci ale dezastrelor. Articolul de față propune o analiză sociologică asupra impactului psihologic pe care îl au dezastrele asupra societății, aducând în discuție atât aspecte de ordin teoretico-conceptual, cât și de ordin metodologic. Unul dintre obiectivele acestui studiu este cel de explorare a implicațiilor sociale pe care le au modificările comportamentale și psihosomatice provocate de dezastre. În acest sens, articolul explorează unele dintre abordări dedicate acestei linii de cercetare pe plan internațional, fiind urmărită o diversitate de aspecte, precum reacțiile emoționale post-dezastru și fazele lor, factorii de risc ai expunerii la evenimente traumatice ‒ grupuri vulnerabile, vulnerabilități și disfuncționalități sociale cu impact asupra afecțiunilor psihologice post-traumă; factori de reziliență individuală și comunitară ai expunerii la evenimente traumatice. De asemenea, studiul va prezenta în final o schiță metodologică pentru evaluarea impactului psihologic al potențialelor dezastre asupra societății.

Cuvinte-cheie: dezastru, impact psihologic, reacții emoționale, reziliență psihologică, vulnerabilitate psihologică.

Intreg articolul