Nr. 5-6 /2017 -6

Articolul prezintă o serie de aspecte analitice asociate impactului psiho-social al dezastrelor asupra relaţiei populaţie – aparat administrativ-politic. Dezastrele pot afecta capitalul de credibilitate publică a instituţiilor responsabile cu gestionarea implicaţiilor ante- şi post- dezastru şi pot determina schimbări în percepţia publică asupra calităţii actului de decizie. Plecând de la literatura de specialitate şi de la abordări funcţionale, lucrarea propune un cadru de analiză pentru evaluarea riscului apariţiei de tuburări sociale în contextul producerii unor dezastre naturale sau antropice.

Cuvinte-cheie: tulburări sociale, demonstraţii de masă, încrederea în instituţii, risc, dezastru.

Intreg articolul