Nr. 5-6 /2017 -7

În studiul de față am stăruit asupra impactului social al scenariilor de risc a două tipuri de hazard și asupra modelului teoretic și metodologic de analiză a impactului. Ideea pivot a acestui studiu este că un „geo-spațiu securizant pentru comunitate” „se manifestă precum valurile în lumea fizică” doar că ceea ce se propagă asemenea valului, în acest caz, este ceea ce optăm să denumim hazard latent sau infrahazard. Valurile infrahazardelor se propagă în cicluri care fac predictibilă amplitudinea unui viitor dezastru nu însă și pragurile lui temporale. Pe baza datelor oferite de scenariile de risc, sondajul sociologic și alte studii comparative au fost calculați parametrii impactului social al celor două scenarii de risc și ai distanțelor teritoriale față de zona de hotspot a respectivului hazard. Adițional, a fost elaborată o hartă a infradezastrelor pentru a prefigura zona ce va fi lovită de un dezastru. Ca orice alt tip de val, și valul unui dezastru atinge o creastă și apoi începe să coboare lăsând însă în urma sa un anumit volum de perturbări numit impact.

Cuvinte-cheie: impact social (al scenariilor de risc seismic), infra-hazarde, metoda hotspot-ului, indicii δ ai distanețelor față de zona de hotspot, indicele sintetic territorial de impact social, barometrul zonal de impact social,    

Intreg articolul