Nr. 5-6 /2017 -8

În acest studiu ne concentrăm pe importanța dimensiunii calitative în cercetarea riscurilor, în condițiile în care România se confruntă cu dezastre naturale tot mai frecvent. În acest sens propunem o analiză a stării comunităților confruntate cu riscuri de dezastre naturale pe baza conceptelor vulnerabilități soft/vulnerabilități hard. Considerăm cunoașterea vulnerabilităților soft o dimensiune esențială a sociologiei interesate de impactul social al riscurilor. Vedem, în urma prezentării a două cazuri aparte de reacție comunitară la dezastre, manifestarea unei reziliențe sociale inedite, ceea ce demonstrează importanța deosebită a cercetării vulnerabilităților soft. Atragem atenția cu privire la importanța specificului socio-cultural, a valorilor, credinţelor și nevoilor existente la nivel local. Acestea constituie o cale pentru a ajunge la cunoașterea și înțelegerea potenţialelor tipuri de reacţii sau comportamente comunitare în caz de dezastru. Cercetarea în profunzime a vulnerabilităților soft asigură coerență în măsurile de prevenție, reacții și comportamente comune în fața dezastrelor naturale, fiind un aspect-cheie al rezilienței sociale.

Cuvinte-cheie: vulnerabilități soft, reziliență socială, sociologia riscului, dezastre, inundații.

Intreg articolul