Nr. 3-4/2018-5

Articolul de față urmărește să analizeze dimensiunile juridice, sociale și politice ale suprapopulării în penitenciarele din România. Obiectivul principal al cercetării vizează examinarea dinamicii supraaglomerării și a condițiilor de detenție în închisorile din România în perioada 1990–2017, în raport cu schimbările (graduale sau bruște) survenite asupra politicilor penale. Principalul rezultat al cercetării (bazat pe analize statistice și legislative) surprinde faptul că schimbările bruște survenite asupra politicilor penale nu contribuie semnificativ la reducerea suprapopulării.

Cuvinte-cheie: supraaglomerare, condiții de detenție, penitenciare, politici penale, măsuri compensatorii.

Intreg articolul