Home

 

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

publicaţie a INSTITUTULUI DE SOCIOLOGIE al ACADEMIEI ROMÂNE

Revista Română de Sociologie (RRS), editată sub auspiciile Academiei Române, publică articole de specialitate ȋn domeniul sociologiei şi ȋn arii de cercetare conexe din ştiințele sociale (antropologie, ştiinţe politice, ştiinţele comunicării ş.a.). Materialele, publicate la cele mai ȋnalte standarde academice, fac obiectul unei duble lecturi anonime şi pot fi redactate ȋn limbile română, engleză şi franceză. Revista reuneşte articole originale axate pe tematici interdisciplinare, acordând o atenţie deosebită cercetărilor care contribuie la dezvoltarea cunoaşterii ȋn domeniu și la stimularea dezbaterii academice. Publicarea unor numere speciale constituie, de asemenea, una dintre prioritățile editorilor.

RRS este indexată ȋn baze de date internaţionale precum: Ebsco publishing, ProQuest, DOAJ, Erih Plus, Econpapers.

   

 

Acces liber

ROMANIAN JOURNAL OF   SOCIOLOGY 

publication of THE INSTITUTE OF SOCIOLOGY of the ROMANIAN ACADEMY

Revista Română de Sociologie (‘Romanian Journal of Sociology’) is a double-blind peer review journal that takes an interdisciplinary and cross-cultural approach to topics in sociology and related fields (such as anthropology, political science, communication, discourse studies). RRS has an international reach, publishing articles in Romanian,English and French, under the aegis of the Romanian Academy. The journal welcomes contributions in the form of conceptual studies and/ or empirical investigations on comprehensive issues, carried out from various disciplinary perspectives. The journal publishes original, high-quality research that can contribute to advancing scientific knowledge and stimulating scholarly debate. We also welcome proposals for special issues.

RRS is indexed in: Ebsco publishing, ProQuest, DOAJ, Erih Plus, Econpapers 

http://www.revistadesociologie.ro/content/indexari-internationale

Further information about the journal’s editorial policy can be found on the RRS site www.revistadesociologie.ro
 

Open access

Indexari internationale / International indexing

PROQUEST   EBSCO   DOAJ   REPEC