Despre revista

Revista Română de Sociologie este una dintre cele mai prestigioase publicaţii academice din România în domeniul sociologiei şi altor ştiinţe sociale. Revista a obţinut acreditarea din partea C.N.S.C.I.S., fiind clasificată în categoria "B +(BID)" şi este indexată în mai multe baze de date internaţionale importante, printre care: PROQUEST, ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ, INDEX COPERNICUS si REPEC. O asemenea clasificare va permite, credem, în viitor, o recunoaştere internaţională a revistei, prin omologarea ISI. Revista publică studii teoretice şi cercetări de teren în diferite ramuri ale sociologiei (ştiinţelor sociale), semnate de personalităţi ştiinţifice consacrate din România şi alte ţări, dar şi articole, note de lectură şi comentarii ale unor  tineri cercetători sau cadre didactice în curs de afirmare.

 

Prin întregul său conţinut, Revista Română de Sociologie este o resursă ştiinţifică valoroasă, utilă pentru toţi cei interesaţi de studiile şi cercetările întreprinse de sociologii români sau de peste hotare în diferite domenii de interes academic şi practic, publicaţia editând periodic numere cu caracter tematic, dedicate abordării noilor tendinţe sociale, economice şi culturale care caracterizează atât societatea românească în perioada post-aderare, cât şi lumea contemporană, în ansamblul său. O parte substanţială din revistă este alocată valorificării celor mai bune tradiţii din domeniul teoriei şi cercetării sociologice româneşti. Nu în ultimul rând, revista publică recenzii ale unor lucrări de prestigiu din literatura de specialitate românească şi străină şi, de asemenea, informări cu privire la manifestări ştiinţifice de profil organizate în România şi în alte ţări.În ceea ce priveşte periodicitatea sa, Revista Română de Sociologie apare de 3 ori pe an în numere duble. Tirajul ei actual este de 325 de exemplare pentru fiecare număr.Revista are un schimb susţinut de publicaţii cu 70 parteneri de prestigiu din 19 ţări, în special din ţările occidentale, printre care, cu precădere, Franţa şi Germania. 

Menţionăm că Versiunea Electronică a Revistei  este oferită gratuit cititorilor şi instituţiilor de care aparţin. În calitatea ei de publicaţie academică cu ACCES DESCHIS, întreg conţinutul articolelor fiind disponibil gratuit cititorilor, în concordanţă cu obiectivele şi scopurile DOAJ.