N. 5-6/2019-7

Studiul încearcă să aducă informaţii noi în legătură cu modul în care tinerii români îşi trăiesc în prezent relaţia cu divinitatea. În investigaţia noastră, punctul de pornire l-a reprezentat premisa teoretică după care, în cazul persoanelor tinere cu domiciliul în mediul urban, cu un nivel de instrucţie superior şi un venit peste medie, avem de-a face cu un nivel al religiozităţii mai scăzut, comparativ cu alte categorii de populaţie. Studiul prezintă câteva concluzii privitoare la sentimentele, atitudinile şi comportamentul religios al unui grup de tineri români angajaţi în două mari corporaţii internaţionale. Datele au fost obţinute prin metoda interviului. Rezultatele sugerează existenţa unei situaţii aparte, ce ar putea fi descrisă printr-o raportare mai deschisă, relaxată şi critică faţă de religia despre care subiecţii declară că îi aparţin.

Cuvinte-cheie: tineri, religiozitate, corporaţii, date socio-demografice, România.

Intreg articolul