Nr. 1-2 /2016 - 3

Prezentul studiu examinează legăturile ambivalente dintre modernitate şi religia romano-catolică. Studiul este centrat pe apariţia muzicii uşoare într-un cadru religios şi caută să răspuns la întrebarea: Care a fost răspunsul religiei oficiale şi al celei populare (religia trăită) la schimbările intervenite în modernitatea târzie? Ce tensiuni dinamice au luat naştere din diferitele moduri în care Biserica şi comunităţile de credincioşi au considerat, în trecut dar şi în prezent, răspândirea invazivă a muzicii creştine contemporane? Ce legătură există între stilurile muzicale emergente şi renăscute şi variatele interpretări ale modernizării religioase?

                Cuvinte-cheie: catolicism şi modernitate; modernizare religioasă; transformarea muzicii ritual catolice, Conciliul Vatian II.

Intreg articolul