Nr. 1-2 /2016 - 7

Încă de la începuturile creştinismului, Fecioarei Maria i-a fost acordat un rol important. Potrivit calendarului Bisericii romano-catolice, luna mai este dedicată venerării Fecioarei Maria. Datorită originii sale umane, aceasta a devenit un mijlocitor între oameni şi Dumnezeu, capabilă să influenţeze deciziile fiului său Iisus Hristos şi să acorde ajutor oamenilor, potrivit propriei sale voinţe. În comunităţile catolice din Letonia, ea este considerată, împreună cu Dumnezeu şi Iisus Hristos, ca fiind purtătoarea unor calităţi de sfinţenie extraordinare.

La începutul secolului al 19-lea, tradiţia devoţiunilor din luna mai a început să se răspândească pe larg în teritoriile comunităţii catolice din Letonia. În zilele noastre, slujbele sunt de regulă oficiate de femei, în mediul rural. În fiecare seară sau la sfârşit de săptămână în luna mai, oamenii se adună pentru a se ruga şi a cânta în biserici, cimitire, la răscruce de drumuri ori pe înăţimile din imediata apropiere a satelor, în locuri unde sunt amplasate crucifixe.

Cuvinte-cheie: devoţiuni mariane, Fecioara Maria, Latgale, catolicism, Iezuiţi, crucifixe.

 

Intreg articolul