Nr. 1-2/2019 -1

REZUMAT

Articolul abordează problematica morfologiei sociale, cu accent pe design-ul morfologic comunitar. În abordarea acestei problematici am pornit de la modele teoretice referitoare la structura comunitară, dezvoltate de Charles Cooley, Robert Redfield, Mark Granovetter și Robert MacIver, constatând o convergență a elementelor lor explicative. Ca abordare, articolul nu își propune să se poziționeze în dezbaterea teoretică dintre perspectivele determinismului social și constructivismului, ci doar să sublinieze existența unei legături între configurarea capacităților și a dispozițiilor general umane și locurile comune ale organizării sociale și ale formelor de manifestare în plan colectiv. Articolul demonstreaza ca între cele patru scheme teoretice, deși dezvolate independent unele față de celelate, există o coerență și o complementaritate care permite compunerea unui tablou teoretic extins, cu o putere descriptivă și explicativă pentru înțelegerea modelului morfologic comunitar.

Cuvinte-cheie: teorie socială, morfologie socială, grupuri primare, legături slabe, legi sociale.

Intreg articolul