Nr. 1-2/2019 - 2

REZUMAT

ASPECTE ALE MOTIVAȚIEI MIGRANȚILOR ROMANI IN CONTEXTUL MIGRAȚIEI FORȚEI DE MUNCA. O ABORDARE CALITATIVA

Articolul de față prezintă rezultatele unui studiu calitativ privind motivația migranților români, efectuat de echipa de proiect din România, în cadrul Pachetului de lucru nr. 4 al proiectului internațional de cercetare „Creștere, egalitate de șanse, migrație și piețe” (GEMM), finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului HORIZON 2020. Cercetarea se bazează pe o abordare de tip „structure-agency”, analizând factori individuali și contextuali cu impact relevant asupra motivațiilor migranților. Lucrarea susține că formarea motivației migranților este un proces multilateral, în care factorii economici (cum ar fi veniturile și condițiile de viață) nu joacă întotdeauna rolul principal, adesea obiectivele vieții personale (cum ar fi dezvoltarea profesională și avansarea în carieră, dar nu numai) preiau rolul de lideri, uneori fără a elimina rolul factorilor economici. În plus, articolul evidențiază rolul factorilor contextuali și instituționali în formarea motivației migranților, unde adesea ei fac diferența între dorință și acțiune reală, și a unor date semnificative privitoare la pregătirea migrației.

Cuvinte-cheie: migranți potențiali, migranți efectivi, migrație, motivație, luarea deciziilor.

Intreg articolul