Nr. 1-2/2020 -3

REZUMAT

 

Care este rolul și rostul unei gândiri esențiale, de tip fenomenologic în sociologie? Cum s-a materializat acest lucru la nivelul Școlii de Sociologie de la București? Vom încerca să oferim punctual răspunsuri la aceste întrebări prin apelul la opera lui Mircea Vulcănescu și a lui Anton Golopenția – primul, cel mai complex gânditor al Școlii Gusti, cel de-al doilea, principalul asistent al întemeietorului Școlii de Sociologie de la București și cel mai rafinat dintre monografiști. Mai înainte, însă, vom încerca să oferim un prim argument privind necesitatea revenirii gândirii sociale la esențe, pornind de la Bernea, Noica și Blaga. Adesea lucrarea ia forma unei culegeri de texte, ceea ce denotă felul în care am înțeles utilitatea studiului: mai cu seamă de prezentare a operei așa cum este ea, cu scurte îndrumări spre omul zilei de astăzi.

 

Cuvinte-cheie: monografie, Gusti, monografia sumară, ispite, Golopenția, Vulcănescu.

INTREG ARTICOLUL