Nr. 1-2/2020 -6

REZUMAT

 

CINE RADE LA URMĂ, RÂDE MAI BINE. STEREOTIPII DE GEN ÎN STAND-UP COMEDY DIN ROMÂNIA

Tema principală a acestei lucrări o reprezintă genul, studiat în cadrul spectacolelor de stand-up comedy. Această lucrare este de tip exploratoriu și are ca scop aflarea răspunsurilor la trei întrebări de cercetare: 1. Cum sunt utilizate stereotipurile de gen în stand-ul comedy?; 2. Cum diferă bărbații și femeile artiști? și 3. Există diferențe semnificative între spectacolele difuzate la televizor și cele publicate doar pe Internet? Pentru a afla răspunsul, am folosit metoda analizei de conținut de tip calitativ, deoarece această metodă se pretează cel mai bine studiului meu, permițându-mi o analiză în profunzime. Am apelat la această metodă de analiză, întrucât consider relevant modul prin care sunt reprezentate și utilizate stereotipurile de gen în stand-up comedy-ul românesc. Concluziile cercetării relevă faptul că stereotipurile de gen sunt folosite preponderent în mod direct, dar și indirect prin ironii sau aluzii. La acestea se mai adaugă și contra-stereotipurile. De asemenea, rezultatele au arătat faptul că bărbați și femeile care fac stand-up comedy au moduri diferite de abordare și de producere a umorului, dar și faptul că mass-media și Internetul sunt două surse de conținut care oferă tipuri diferite de stand-up comedy.

Cuvinte-cheie: Gen, stereotipuri de gen, sociologia umorului.

INTREG ARTICOLUL