Nr. 1-2/2021-1

REZUMAT

 

COMUNICAREA ONLINE A PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL. STUDIU DE CAZ: WEBSITE-URILE PRIMĂRIILOR DIN ȚARA FĂGĂRAȘULUI

 

Patrimoniul cultural imaterial (PCI) reprezintă o resursă importantă atât pentru consolidarea identităților comunitare, cât și pentru dezvoltarea durabilă a comunităților. În ultimele decenii, internetul a devenit un mijloc fundamental de promovare a PCI. Obiectivul cercetării noastre a fost să aflăm ce anume au ales autoritățile locale să promoveze pe website-urile lor în legătură cu PCI local din Țara Făgărașului, România. Pe baza unei analize de conținut, am identificat și cuantificat toate datele referitoare la PCI pe website-urile administrative a șaisprezece primării din această zonă. De asemenea, am comparat datele online cu cele culese într-o cercetare de teren anterioară, în care am inventariat resursele locale ale PCI. Conform rezultatele noastre, comunicarea online despre PCI nu are o strategie coerentă, reflectând atât o slabă cunoaștere a politicilor internaționale privind patrimoniul cultural imaterial la nivelul administrațiilor locale, cât și o utilizare insuficientă a bogăției resurselor culturale locale în comunicarea online prin intermediul website-urilor oficiale.

Cuvinte-cheie: Patrimoniu cultural imaterial (PCI), comunicare online, website oficial, Țara Făgărașului.

Intreg articolul