Nr. 1-2/2021-3

REZUMAT

 

UN STUDIU SOCIOLOGIC AL DISCURSURILOR PROFESIONIȘTILOR DIN HR CU PRIVIRE LA TRANSFORMAREA DIGITALĂ A PRACTICILOR DE RESURSE UMANE

Pentru a înțelege modul în care funcționează recrutarea algoritmică, este necesar un punct de vedere sociologic, mai ales atunci când vine vorba de problematica incluziunii și excluderii în ceea ce privește sexul și categoriile sociale. Cea mai comună viziune asupra tehnologiei este că aceasta este obiectivă și corectă în tratarea candidaților, dar nu se știe încă cât de des si amănunțit sunt verificați algoritmii pentru a preveni discriminarea și reprezentarea neloială. Prezentul studiu își propune să prezinte modul în care recrutarea algoritmică este percepută și discutată de managerii și furnizorii de aplicații digitale de software prin intermediul a două reviste, specializate în domeniul resurselor umane, una publicată în limba română (HR Manager) și cealaltă în limba engleză (HR Tech Outlook). Printr-o analiză comparativă am oferit o listă detaliată a reprezentărilor profesionale ale riscurilor și beneficiilor în recrutarea digitală. Spre deosebire de viziunea comună, atât revizuirea literaturii, cât și datele obținute în acest studiu au arătat că tehnologia poate fi la fel de părtinitoare ca ființele umane organizate social.

Cuvinte-cheie: gen, discriminare, algoritmi, digitalizare, resurse umane.

Intreg articolul