Nr. 1-2/2021-6

REZUMAT

 

NOILE MATERIALISME ÎN SOCIOLOGIE: PERSPECTIVA CUANTICĂ A LUI BARAD ASUPRA PROBLEMELOR LUMII

Acest articol expune relevanța teoriei lui Karen Barad, scriitoare feministă specializată în fizica particulelor, pentru științele sociale. În scrierile sale, Barad problematizează atitudinea carteziană asupra cunoașterii și principiile fizicii clasice newtoniene, repere ce au caracterizat întregul demers al cunoașterii occidentale. Împreună, acestea au generat dualisme ce străbat fiecare dimensiune socială, precum cultură-natură, minte-trup, subiect-obiect - și, cel mai important pentru domeniu, uman-non-uman. Spiritul său critic o asociază pe Barad curentului new materialism (noul materialism) apărut în ultimele decenii ca o abordare alternativă, post-antropocentrică, a științelor sociale. Aici, Barad a deschis multe oportunități de a re-gândi demersul omenesc al cunoașterii și responsabilitatea socială pe care acesta o implică atunci când socialul cuprinde fiecare dimensiune de materialitate a lumii.

În secțiunile articolului voi aborda natura ontologică și epistemologică a conceptului de realism agențial (agential realism) și voi oferi descrieri mai ample ale termenilor noului vocabular introdus de Barad, precum: încâlcire cuantică (quantum entanglement), inseparabilitatea ontologică a entităților lumii; difracție, fenomenul cuantic și metafora optică ce urmărește tiparele de diferențiere ale luminii / materiei și rezultatele acestora; intra-acțiune (intra-action), interacțiunea entităților ontologic inseparabile în cadrul unui fenomen, și nu ca părți separate; și spațiutimpmaterie (spacetimemattering), semnificând materialitatea discursivă a lumii unde spațiul, timpul și materia sunt ontologic interconectate.

Voi aborda consecințele etice ale realismului agențial, deoarece noțiunile de responsabilitate și răspundere etică sunt reconfigurate într-o lume în care oamenii și entitățile umane sunt privite ca indivizibile, inseparabile la nivel cuantic. Ceea ce rezultă este o etico-onto-epistemologie, o abordare performativă a lumii încărcată de semnificație. Prin exemplificarea influenței lui Barad asupra mai multor discipline (mai ales pedagogia), voi ilustra transferabilitatea principiilor lui Barad asupra domeniilor de studiu ce au rol în construcția socială a cunoașterii și, drept urmare, în formarea practicilor și schimbărilor sociale.

Voi încheia cu mai multe reflecții privind importanța acestui domeniu pentru științele sociale. Performativitatea dinamică a lumii descrisă de Barad depășește dualismul într-o încercare de a deschide noi spații pentru relaționarea etică dintre „mine” și „tine”, dintre subiect și obiect, uman și non-uman. Diferențele și identitățile nu sunt fixe; ele sunt contingente, într-o continuă remodelare infuzată de posibilități și posibile relaționări. În această lume fiecare corp are agentivitate, având, așadar, și responsabilitate în procesul de materializare / devenire a lumii. Fiecare interacțiune / intra-acțiune conține în sine posibilitatea reconfigurării lumii material-discursive, în aceasta constând relevanța realismului agențial pentru demersurile științelor sociale.

Cuvinte-cheie: Karen Barad, materialitate, realism agențial, difracție, performativitate.

Intreg articolul